JūHū Social structure
Biedrība ”Gaismas stars” ir atbalsta grupa personām ar garīgās veselības traucējumiem un viņu tuviniekiem, kas dibināta 1997.gadā pateicoties psihiatrijas pakalpojumu lietotāju vecāku iniciatīvai. Biedrības mērķis ir veicināt personu ar garīgās veselības traucējumiem sociālo funkcionēšanas spēju saglabāšanu un uzlabošanu kā arī iekļaušanos sabiedrībā. Finish editing
www.gaismasstars.lv Finish editing
Products
News Feed
Preparing for the big day and hoping to see a lot of satisfied people tomorrow
Jānis Urtāns
Oct 31th, 2013

Please enter your e-mail address, we'll send you a new password:

Send password