JūHū Sociālā struktūra
Biedrība ”Gaismas stars” ir atbalsta grupa personām ar garīgās veselības traucējumiem un viņu tuviniekiem, kas dibināta 1997.gadā pateicoties psihiatrijas pakalpojumu lietotāju vecāku iniciatīvai. Biedrības mērķis ir veicināt personu ar garīgās veselības traucējumiem sociālo funkcionēšanas spēju saglabāšanu un uzlabošanu kā arī iekļaušanos sabiedrībā. Beigt labot
www.gaismasstars.lv Beigt labot
Produkti
Jaunumi
Preparing for the big day and hoping to see a lot of satisfied people tomorrow
Jānis Urtāns
Oct 31th, 2013

Lūdzu ievadi savu e-pastu, mēs aizsūtīsim jaunu paroli:

Sūtīt paroli